Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs/www.tescosw.cz/home/subdoms/ppnp/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs/www.tescosw.cz/home/subdoms/ppnp/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
PPnP

Pomáhá chránit
zdraví pacientů.

Kompatibilní s prohlížeči:


Chrome 54

Opera 41

Mobilní aplikace Pohyb přístrojů na pacientovi usnadňuje legislativou vyžadované logování použití přístrojů na pacientovi (zvláště přístrojů Třídy ZP IIb a výše). Přístroje umožňuje zaevidovat jediným načtením čárového kódu. Usnadňuje též jejich kontrolu před použitím.

Správa

Logujte přidávání a odebírání zdravotnické techniky k pacientovi skenováním čárových kódů

Identifikace

Mějte aktuální data o pacientech vždy po ruce a pracujte s nimi přímo v terénu. Načtěte je naskenováním čárového kódu pacienta

Kontrola

Zobrazte si EAN, inventární číslo, název a typ přístroje. Jediným přiložením čtečky si ověřte jeho provozuschopnost.

Další funkce

Evidence přístrojů

Odesílejte informace o použití přístrojů do databáze FaMa+ TPIS zcela automaticky.

Uživatelské účty

Do aplikace se přihlaste svým osobním číslem a heslem.

Propojitelnost

Napojte aplikaci integračními vazbami na další nemocniční systémy.

FaMa+ TPIS

- FaMa+ TPIS zajišťuje centrální správu všech nemovitostí a movitého majetku nemocnice a jednotné a efektivní řízení procesů jejich správy, provozu a bezpečnosti s důrazem na snižování nákladů.

Prostorový pasport

Modul zajišťující detailní stavebně-technickou evidenci ploch z hlediska prostorových dispozic.

Technický pasport

Modul centrální a aktuální evidence vyhrazených a jiných technických zařízení s možností zařazení vybavení dle typů, tříd, výrobních modelů apod.

Stavební pasport

Modul pro detailní evidenci stavebně-technických prvků budov a dodavatelů poskytujících servis stavebně-konstrukčních prvků.

Personální pasport

Modul pro centrální evidenci a správu základních personálních údajů o osobách vystupujících v pracovněprávních vztazích vůči organizaci včetně správy profesí a pracovišť organizace.

Evidence zdravotnických prostředků

Modul pro zajištění správy zdravotnických prostředků v souladu se zákonem č. 123/2000 Sb. a ostatními vládními nařízeními. Poskytuje přehled o hodnotě zdravotnických prostředků, odpisech, organizačních útvarech a osobách, které disponují zdravotnickými prostředky.

Skladové hospodářství

Modul k vedení skladové evidence na jednom či více skladech. U jednotlivých skladových položek umožňuje evidovat příjem na sklad, výdej materiálu ze skladu, meziskladový převod, zrychlený výdej do spotřeby či rezervaci materiálu.

Žádanky

Modul pro správu a řízení požadavků. Pověřeným uživatelům umožňuje zadávat a schvalovat požadavky na služby, kontrolovat průběh jejich vyřizování a vyhodnocovat jejich včasnost.

Zakázky

Modul pro zajišťování provozních, správních, servisních a opravárenských činností. Slouží k podrobnému plánování, realizaci a vyhodnocování realizovaných aktivit.

Stěhování

Pro pokrytí procesů souvisejících se změnami umístění pracovníků v rámci dané organizace.

Termínové plánování

Modul pro centrální plánování provozních činností, které se v pravidelných intervalech opakují a které vyžadují komplexní zajištění z hlediska požadavků na materiál, pracovníky organizace či externí zdroje.

Demo

Rádi Vám vytvoříme demo účet, abyste si mohli Pohyb přístrojů na pacientovi vyzkoušet přímo na Vašem zařízení.
    Další mobilní aplikace pro nemocnice

    Vyzkoušejte mobilní aplikace i pro další aspekty provozu zdravotnických zařízení.    Aplikace Pohyb přístrojů na pacientovi byla vytvořena v HTML5.